Strykkarakter til bad og våtrom!

Takstingeniørene gir strykkarakter til bad og våtrom. Fremover kommer mange til å merke at energieffektivisering blir helt avgjørende.
Og fremover kommer mange til å merke at energieffektivisering blir helt avgjørende. De siste årene har det blitt stilt stadig strengere krav til hva som skal undersøkes og tilstandsvurderes i forbindelse med salg av boliger. Dette fører til at flere feil og mangler avdekkes og gir dermed et vesentlig bidrag til tryggere bolighandler og lavere konfliktnivå mellom kjøpere og selgere. Men hvor er det egentlig skoen trykker, og hva kan vi forvente oss i tiden som kommer?
Lasse Jensen har vært i byggebransjen i over 20 år og har med det en solid bakgrunn og erfaring som kommer godt til nytte som utøvende takstmann.

Bad og våtrom

– I vårt område ser vi at mange boliger har tydelige vedlikeholdsbehov. Det er særlig bad og våtrom som trekker opp, fordi det er kostbare arbeider som gjerne utsettes til det er helt nødvendig å gjøre oppgraderinger, sier Lasse Jensen.

Han er daglig leder i TEK-Norge, som gjør tilstandsvurderinger av boliger i Oslo og Akershus. Selskapet består av fagfolk med bredt sammensatt kompetanse. Noen av takstingeniørene har bakgrunn fra byggebransjen, mens andre har bakgrunn fra bolighandel, utvikling og økonomi/markedsføring.

Dermed har selskapet de riktige forutsetningene for å gjennomføre tilstandsvurderinger i tråd med lovbestemte krav og beste praksis. Dette har blitt enda viktigere enn før ettersom den nye avhendingsloven stiller strengere krav til takstingeniørers kompetanse og gjennomføring av tilstandsvurderinger.

Støttes av innsikt fra unike data

Det er ikke bare TEK-Norges egne erfaringer som kan fortelle at bad og våtrom trekker opp. Ved å hente ut og sammenstille data fra tilstandsrapporter laget i fagsystemet IVIT siden januar 2022, da den nye avhendingsloven trådte i kraft, gir Unbolt ny og verdifull innsikt om tilstanden på omsatte boliger på et aggregert nivå.

Disse dataene viser et helt tydelig bilde der våtrom er den kategorien av bygningsdeler som har fått soleklart flest TG3. Det vil si såpass alvorlige feil eller mangler at det er behov for snarlige tiltak. Slår vi sammen den generelle kategorien våtrom og kategorien sluk, membran og tettesjikt, har våtrom 3 til 4 ganger flere TG3 enn nummer to på lista. Utbedringer som gjøres på våtrom er også det mest kostbare, og TG3-tilfellene som er avdekket siden starten av 2023 beløper seg alene til et par hundre millioner.

Andre ting å merke seg er at elektriske anlegg får relativt mange TG3 og krever snarlige tiltak. Dette er spesielt alvorlig ettersom feil og mangler på elektriske anlegg i verste konsekvens kan føre til brann. Kombinerer vi dette med at det gis omtrent like mange TG3 på branntekniske forhold som på elektriske anlegg, står vi potensielt overfor mange farlige situasjoner ettersom branntekniske forhold blant annet omfatter rømningsveier.

Hvordan ser fremtiden ut?

De siste to-tre årene har vært preget av høyere og mer uforutsigbare strømpriser enn vi har vært vant til i Norge i flere tiår. Vi kan ikke lenger fyre for kråka – ganske enkelt fordi det har blitt vesentlige dyrere enn tidligere. Dermed har mange vendt blikket mot energieffektivisering og tiltak som reduserer strømforbruket. For boliger som omsettes, betyr det at energimerket blir stadig viktigere.

– Fremover tror vi at tyngden av behovet vil spre seg mer over til tiltak knyttet til energieffektivisering av boliger, på grunn av endrede krav fra bank og myndigheter, sier Lasse Jensen i TEK-Norge.

Vi må nemlig forvente at det kommer til å bli stilt strengere krav til energieffektivisering fra myndighetene. I dag er det stort sett bare nybygg og omfattende rehabilitering som blir gjenstand for strenge krav til energieffektivitet, men i løpet av få år vil det trolig også bli stilt krav til oppgradering av eksisterende bygg og boliger. EUs reviderte bygningsenergidirektiv er et av eksemplene på krefter som trekker i denne retningen.

Ta kontakt med TEK-Norge hvis du skal selge boligen din og har behov for en dyktig takstingeniør som kan gjøre tilstandsvurdering. Vi kan også bistå i reklamasjonssaker, dersom du skal overta en ny bolig, har behov for en verditakst eller trenger bistand til byggelånsoppfølging.

Vil du vite mer hva Unbolt har å tilby?

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Innholdsliste

Interessert i våre data eller ønsker du bedre innsikt i eget marked? Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat

Nina Kormilitzine

Consept & Business Manager