Reduce er et dataanalyse- selskap, som analyserer energiforbruk i privat- og fritidsboliger. Vi analyserer hvordan adressene forbruker energi slik at vi kan gi informasjon om energiforbruksmønstre, hvordan disse mønstrene kan endres, hvor godt boligen er isolert og hvilke små og store tiltak adressen kan iverksette for å spare strøm. 

Vår analysemotor bruker elhub som sin primære datakilde og kobler dette sammen med andre åpne datakilder på adressen. Dette gjør at enhver norsk privatadresse enkelt kan bruke Reduce for bedre å forstå sitt energiforbruk. 

Reduce retter seg primært mot bedrifter som i en eller annen form ønsker å levere tjenester til privatadresser. Bedriftene får tilgang til Reduce sin analysemotor, slik at bedriftene kan gi sine boligkunder tilgang til skreddersydd informasjon om energiforbruket i boligen. Analysene tilgjengeliggjøres på aggregert nivå for bedriftene.