Våre selskaper

Ledende programvare og fagsystem til taksering og eiendomsbransjen. Programvarehuset Iverdi har over 20 års erfaring med å bygge programvare etter bransjebehov. Iverdi forvalter i dag den markedsledende programvaren IVIT.Fagsystemet Ivit svarer ut behov knyttet til de de største takstdisipliner, med fokus på tilstandsanalyse, verdivurdering og energi- og miljørapporter på bebodde adresser. 

Siden 2013 har BuildFlow vært en pioner innen informasjonsstyring og digitale integrasjoner relatert til byggematerialer. Buildflow har målrettet utforsket og fylt hullene der digitalisering tidligere var fraværende. I en nordisk byggevareindustri med en omsetning på omtrent 100 milliarder kroner og en markant vekst i e-handel, ser BuildFlow en lysende fremtid både for utvidelse av sine tjenester og for hele byggevaresektoren. 

Reduce er et dataanalyse- selskap, som analyserer energiforbruk i privat- og fritidsboliger. Vi analyserer hvordan adressene forbruker energi slik at vi kan gi informasjon om energiforbruksmønstre, hvordan disse mønstrene kan endres, hvor godt boligen er isolert og hvilke små og store tiltak adressen kan iverksette for å spare strøm.