Buildflow-tjenesteplattformen fokuserer på informasjonsstyring og digitale integrasjoner rundt byggematerialer

Byggevareindustrien har i mange år vært en stort sett analog industri med mange manuelle ressurser som krever trinn. Hele bransjen har gått fra å være “den siste grensen” til at alle aktører nå er klare til å digitalisere de forskjellige trinnene fra byggeplanlegging, tilbud, priser, leverandørinformasjon til sluttkjøp.

Flere trinn i informasjonsprosessen er nå slått sammen sikrere via digitalisering. Ikke så overraskende vokste e-handel med byggevarer med omtrent 40% i 2016. Fra lave nivåer, men fremdeles den raskeste av alle bransjer, og det ser ut til at denne trenden vil holde. Bare i Sverige omsetter byggevareindustrien for cirka 100 milliarder svenske kroner. BuildFlow er med sine nåværende forretningsområder midt i denne prosessen.

BuildFlow har siden oppstarten i 2013 gått inn i nye områder der informasjon og digitalisering manglet eller manglet. BuildFlows grunnleggende grunnlag er selve sammenligningen av byggematerialer og informasjonen om dem. Vi i BuildFlow ser de kommende årene som veldig spennende for industrien, men fremfor alt for utviklingen av BuildFlow og våre tjenester.