Matrikkeldata

Alt starter med boligens digitale identitet

Matrikkeldata gir detaljert informasjon knyttet til fast eiendom innenfor et bestemt geografisk område.

Unbolt leverer beriket og nøye strukturert matrikkeldata, tilpasset kundens spesifikke behov. For oss er denne informasjonen hjørnesteinen i arbeidet med eiendom, geografi, og adressedata. Hver bolig må kunne identifiseres entydig, basert på attributter hentet fra offentlig tilgjengelige kilder.

Matrikkeldata spiller også en viktig rolle i eiendomsforvaltning, eiendomstransaksjoner, samfunnsplanlegging og beskatning. Dataen brukes ofte i geografiske informasjonssystemer (GIS) til å lage kart og analyser som hjelper myndigheter og organisasjoner med å ta informerte beslutninger om arealforvaltning.

Primærleveranser:

Matrikulere

Identifikasjonsgrad analyse, matrikkelvask og berikelse av samarbeidspartner egne overførte data.

Unike datasett

Fullverdige eller skreddersydde leveranser etter behov). Eksempelvis filtrer vi boligtyper, geografi, data attributter og frekvens på leveranse.

Interessert i våre data eller ønsker du bedre innsikt i eget marked? Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat

Andreas Hording Halvorsen

Chief Commercial Officer (CCO)