Unbolt Datapakker

Datapakker kan brukes til mange formål, hvor kanskje den mest kjente leveransen brukes innen markedsføring

Vi setter opp datapakker etter statistisk sannsynlighet mot geografi, demografi, alder, kjønn, interesser, sivilstatus, familiesammensetning, livsfase og inntekt. Unbolt kan med matrikkel-id som utgangspunkt predikere hvor i Norge sannsynligheten er størst for renovering av tak, vindu, gulv eller baderom. Med oppdateringer på boligens tilstand de siste 12 mnd fordelt på samtlige kommuner i Norge, leverer vi data av svært høy kvalitet. Tidslinjen kan vi kontrollere ved å legge inn parametre som skiller ut gitte scenarioer for renovasjon, og oppussing.

Noen eksempler på most likely to renovate (MLTR):

Baderom
Drenering
Elektrisk anlegg
Etterisolering
Garasje
Gulv
Skifte kledning
Svømmebasseng
Tak
Varmtvannstank
Vindu
Yttervegger

Interessert i våre data eller ønsker du bedre innsikt i eget marked? Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat

Anders Frøystad

Chief Executive Officer (CEO)