Data & Analyse

Objektiv innsikt og beslutningsstøtte i alle faser. Med unik data åpner vi muligheter for ny innsikt og analyse

God data i egen organisasjon fremskynder riktige beslutninger, forbedrer prosesser, redusere kostnader og skaper produktivitetsgevinster. Data er en hoveddriver for vekst og lønnsomhet.

Vi leverer  data & analyse tilpasset ønsket behov – ønskelige datakilder, selektert geografi, boligtyper, eieformer og frekvensdata. Mest populære uttak: CSV, API og innsikt gjennom dashboard/innsikts-applikasjon.

Flytte & prediksjonsdata

Analyserer kommende boligtransaksjoner og flyttestrømmer i markedet.

Kvadratmeterdata

En hovedrolleinnehaver for svært mange bruksformål.

Matrikkeldata

Alt starter med boligens absolutt unike identitet.

Tilstand & oppussingsdata

Identifiserer løpende risiko og oppussingsbehov i boligmassen.
unbolt_rgb_01-09-white

Data & Analyse er to viktige komponenter innenfor informasjonsteknologi og beslutningsstøtte. Unbolt gir nødvendig oversikt og kontroll for at du skal ta de beste avgjørelsene basert på korrekt data og innsikt.

Unbolt tilbyr en gratis revisjon av din data, med tilhørende rådgivende forlsag, basert på faktiske funn.

Interessert i våre data eller ønsker du bedre innsikt i eget marked? Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat

Andreas Hording Halvorsen

Chief Commercial Officer (CCO)