Case Study

Risikoanalyse av boligmassen

Unbolt tilbyr unik risikoanalyse av bebodde boliger. Analysen tar utgangspunkt i omfattende datafangst om tilstanden i boligmassen over mange år, som er strukturert, bearbeidet og analysert. Dette kan brukes til risiko scoring av objekter, vask og berikelse, unik prisstrategi samt understøtte konsekvens og kostnad av hendelser. 

Fokusområder

Energiprofil
Kostnadsetterslep
Miljø
Renovasjonsbehov
Renovasjonskostnader
Risiko
Totalrenovasjon
Ulovlig

Våtrom verst i klassen! Dataen identifiserer et absolutt nedre renovasjonsbehov for kategori våtrom som ligger godt nord for hele 4,8 Milliarder i oppussingkostnader. Merk: Dette