Kvadratmeterdata

En hovedrolleinnehaver for svært mange bruksformål!

Kvadratmeterdata refererer vanligvis til data som er relatert til målinger eller beregninger av areal i kvadratmeter (m²). Vi sorterer kvadratmeterdata  etter kilde, kvalitet og når den er samlet inn. Et viktig skille er før eller etter ny standard for arealavvik 2%. Vi ser store forskjeller på kvalitet av kvadratmeterdata. Her er vi best i klassen gjennom absolutt unik data om boligens behov og tilstand.

Kvadratmeter data kan brukes til mange formål som f.eks: verdivurdering, porteføljeforvaltning, skatt/formue, offentlige formål, “digitale tvillinger”, pris/assuranse/risikoscore, prisestimater, oppgjørskalkyler, og estimater.

Antall kvadratmeter boligareal validert etter ny avhendingslov trådte i kraft

Piechart fordeling:

Enebolig: 13,9 Millioner kvadratmeter
Tomannsbolig: 2,0 Millioner kvadratmeter
Rekkehus: 1,5 Millioner kvadratmeter
Leilighet: 5,3 Millioner kvadratmeter
Fritidsbolig 1,6 Millioner kvadratmeter

Interessert i våre data eller ønsker du bedre innsikt i eget marked? Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat

Nina Kormilitzine

Consept & Business Manager