Flytte & prediksjonsdata

VI analyserer kommende boligtransaksjoner og flyttestrømmer i markedet

Boligkjøp tituleres ofte som livets største investering. Utover selve boligtransaksjonen er det svært mange andre avtaler som vinnes og tapes i forbindelse med flytting. Typiske eksempler på dette kan være bytte av strøm, internett eller tv.

Flyttedata eller prediksjonsdata kan gi svært verdifull innsikt både for myndighetene, boligutviklere, analyseselskap og aktører som prøver å “finne/vinne” eller beholde kunder

Unbolt gir deg ønsket innsikt i markedet og kan predikere en flytting +/- 100 dager før den faktisk inntreffer.

prediksjon

Vurdere bytte bolig

Megler

Takst

Salg bolig

Overtagelse

Predikasjon

Interessert i våre data eller ønsker du bedre innsikt i eget marked? Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat

Nina Kormilitzine

Consept & Business Manager