Ledende programvare og fagsystem til taksering og eiendomsbransjen. Programvarehuset Iverdi har over 20 års erfaring med å bygge programvare etter bransjebehov. Iverdi forvalter i dag den markedsledende programvaren IVIT. Fagsystemet Ivit svarer ut behov knyttet til de de største takstdisipliner, med fokus på tilstandsanalyse, verdivurdering og energi- og miljørapporter på bebodde adresser. 

Det produseres over 100.000 takstrapporter fra iVerdi sin programvare årlig. Vi stiller strenge krav til kvalitet i alt vi gjør, og legger European Valuation Standards (EVS) til grunn som målestokk. Rapportuttakene er bygget på toppen av en omfattende “backend” der de tunge kalkuleringsoperasjonene skjer. Moderne teknologi sikrer fleksibilitet, er nøye avstemt mot IT-sikkerhet, GDPR, jus og offentlige krav.

Iverdi er deleid av bransjeforeningen Norsk takst via deres eierselskap Norsk Takst Holding AS, og har på den måten nær kontakt med brukerne av systemer og tjenester. Dette muliggjør løpende behov og brukerstyrt utvikling. Selskapets ambisjon er å ivareta hele kundereisen fra innhenting av ordre til kommunikasjon mot kunder og tredjepartsleverandører. Det jobbes tett opp mot forsknings- og utviklingsmiljøer med foredling av data til bruk i videreutvikling av trygg og smart bolighandel.

Iverdi har en bred kontaktflate mot ulike aktører innen takst, eiendom, forsikring og finans. Selskapets kompetanse og tjenestetilbud er i økende grad etterspurt i disse bransjene.