Datafangst og analyse gir bedre tjenester

Samarbeid med Unbolt og iVerdi gir Nordfjord Takst & Consulting innsikt som flytter oss fremover

Den nye avhendingsloven som trådte i kraft i januar 2022, har gitt flere effekter. Det mest åpenbare, som også var tiltenkt, er at strengere krav til tilstandsvurderinger har gitt mer opplyste og tryggere bolighandler med færre konflikter. Det henger sammen med at takstingeniører må gjøre mer detaljerte befaringer med flere sjekkpunkter per bolig. Dermed oppdages flere feil og mangler før boligen selges, i stedet for at kjøper finner dem etter de har overtatt.

Bad og våtrom

At det er flere sjekkpunkter, betyr også at det samles inn mer data som det er mulig å trekke innsikt og lærdom fra. Det er noe vi i Nordfjord Takst & Consulting (NTC) ønsker å nyttiggjøre oss av. Derfor har vi inngått et samarbeid med Unbolt og iVerdi, som eier og drifter fagsystemet IVIT.

Med godt over 100 000 produserte tilstandsrapporter i året på landsbasis, er IVIT det markedsledende fagsystemet for takstingeniører i Norge.

For oss er det spesielt interessant at samarbeidet gir oss tilgang til avanserte analyseteknikker, slik at vi kan identifisere trender og mønstre som ikke har vært mulig å få tilgang til tidligere.

– Bruken av de beste rapportsystemene og datafangst fra disse er viktig for oss. Vi har kontinuerlig forbedret våre metoder for å sikre at vi gir den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen. Ved å benytte avanserte verktøy og metoder, kan vi nå tilby enda mer detaljerte og pålitelige rapporter. Dette er med på å styrke vår posisjon som ledende aktør innen taksering i Nordfjord, sier daglig leder i Nordfjord Takst & Consulting, Jon-Aage Bjørnholt.

Har dykket ned i egne data

Helt konkret har vi lagt tilstandsrapportene vi har laget siden den nye avhendingsloven trådte i kraft, under lupen. Totalt dreier det seg om flere hundre tilstandsrapporter, som både dekker eneboliger, leiligheter, rekkehus, tomannsboliger og fritidsboliger. Eneboliger står imidlertid for over halvparten av tilstandsrapportene.

Noe av det meste interessante som kommer frem i analysene, er at vi treffer svært godt på verdisetting. Medianavviket på våre takster og oppnådd salgspris er faktisk så lavt som 5,0%, det betyr at vi utfører svært nøyaktige og pålitelige verdivurderinger. Dette er selvsagt en fjær i hatten for oss, men det viktigste er at det gir både kjøpere og selgere et solid grunnlag for å ta informerte beslutninger. Det er viktig at en uavhengig part verdsetter boligene i boligomsetningen. At vi klarer å reflektere markedsverdi og faktisk tilstand på en korrekt måte, bidrar dessuten til å bygge og opprettholde tillit i markedet. Det er helt essensielt for oss.

Våtrom skiller seg ut med negativt fortegn

Et annet interessant funn, handler om tilstandsgrader. Figuren under viser fordeling av tilstandsgrader i alle rapportene vi har undersøkt.
Tilstand Norge, Insight by Unbolt - tilstandsgrader våtrom for Norfjord Takst Consulting

Ser vi bort fra TG0 og TGIU (ikke undersøkt), er TG3 den tilstandsgraden vi har gitt færrest av siden starten av 2022. Det er i utgangspunktet bra, men bildet endrer seg litt dersom vi ser på hvor vi faktisk har gitt TG3. Det viser seg nemlig vi finner 242 tilfeller av TG3 på våtrom i rapportene vi har laget siden januar 2022.

Dette samsvarer også med nasjonale tall. Våtrom, inklusive sluk, membran og tettesjikt, er den kategorien som får soleklart flest TG3. Totalt har våtrom tre til fire ganger flere TG3 enn nummer to på lista. Både lokalt og nasjonalt står vi med andre ord overfor svært mange våtrom med såpass alvorlige feil eller mangler at det er behov for snarlige tiltak. Her venter det store utgifter for mange boligeiere i nær fremtid.

Ser man samlet på alle bygningsdeler som vi har vurdert, finner vi et samlet oppussingsbehov på hele 337 640 000 kr. Dette er basert på våre flere hundre tilstandsrapporter etter ny avhendingslov (januar 2022), dette gir et gjennomsnittlig utbedringsbehov på rundt 700 000 kr pr bolig. Dette ligger over landsgjennomsnittet, men det er fordi vi har taksert et høyere snitt av eneboliger i forhold til landssnittet hvor leiligheter dominerer.

Gir nye muligheter

For oss i NTC ligger det stolthet i å bidra til økt innsikt og forståelse i boligomsetningen gjennom vår analyse av datafangst fra tilstandsrapporter. Samtidig er det minst like viktig at det gir nye muligheter.

– Den nye innsikten vi får gir oss en unik mulighet til å forbedre våre tjenester og bidra til en mer presis og informert boligomsetning. Dette er både spennende og avgjørende for utviklingen av fremtidens boligmarked, sier Jon-Aage Bjørnholt.

Datafangsten gir for eksempel verdifull innsikt i geografiske ulikheter, tilstanden på bygninger og vedlikeholdsbehov for boliger i Nordfjord. Ved å kunne vurdere geografiske forskjeller og tilstand på bygninger mer nøyaktig, vil vi kunne hjelpe både boligeiere og potensielle kjøpere. Det henger sammen med at vi kan identifisere spesifikke behov og utfordringer i forskjellige områder, og gi skreddersydde råd og anbefalinger som kan bidra til bedre vedlikehold og økt verdi på eiendommene.

Ta gjerne kontakt med oss i NTC hvis du har behov for dyktige takstingeniører. Vi kan både utføre tilstandsrapporter, arealmåling, skadetakster, naturskaderapporter, løsøretakster, reklamasjon, uavhengig kontroll og byggelånskontroll. I tillegg gjør vi verditaksering av boliger, fritidsboliger, landbruk, næringseiendommer, tomter og utviklingsområder.

NTC er medlem av Norsk takst, bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Vi er sertifisert for taksering av alle typer eiendommer. Vi har og takstingeniører med TRV-status (TEGOVA Residential Valuer) og REV-status (Recognized European Valuer). Dette er en anerkjent status innenfor verdivurdering av eiendom. Sertifiseringen gjør det lettere for eiendomsinvestorer over hele Europa å identifisere dyktige og kvalifiserte verdivurderere.

Vil du vite mer hva Unbolt har å tilby?

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Innholdsliste

Interessert i våre data eller ønsker du bedre innsikt i eget marked? Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat

Nina Kormilitzine

Consept & Business Manager