Bekymringsfulle funn rundt brannsikkerhet i norske boliger.

Unbolt har gjennomført en omfattende kartlegging av brannsikkerheten i bebodde adresser i tråd med forskriftskrav. Funnene er alarmerende, og viser at vi fortsatt har for lite fokus på brannsikkerhet i egen bolig. 

 
Av de alvorlige avvik som forekommer oftest ved boligtransaksjon er dessverre branntekniske forhold på en 3 plass nasjonalt, med svært alvorlige avvik i hver niende bolig! 

 

 

 

 

Analysen viser mer enn 20 000 alvorlige funn på inspiserte adresser som krever strakstiltak og kan være livsviktig om brann skulle forekomme.

Geografiske forskjeller

På fylkesnivå kommer Innlandet, Nordland og Troms og Finnmark dårligst ut, der branntekniske mangler ligger på en andre plass i antall alvorlige avvik ved inspeksjon.


Typiske manager kan være vesentlige avvik og eller fravær av: 

  • Brannslukningsapparat
  • Røykvarsel,
  • Rømningsveier
  • Brannstige / branntau 
  • Komfyrvakt. 
  • Vesentlige feil i EL anlegget. 

 

Se også : www.brannvesenet.no 

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Innholdsliste

Interessert i våre data eller ønsker du bedre innsikt i eget marked? Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat

Nina Kormilitzine

Consept & Business Manager